НОВОСТИ

СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

arm“ГП Пелистер” пристапи кон изведување на објект со имплементација на меѓународните стандарди за енергетска ефикасност, сертифицирани вградени производи и високи стандарди за квалитет ISO9001, за заштита на животната средина ISO14001,

Повеќе...